wordpress yazı yorumlarını sql ile listelemek
10 ay önce scaefy tarafından soruldu.
Toplamda 78 kez görüntülendi.
sql
0

yorumları getirebileceğim ve gösterebileceğim bir mysql sorgusunu nasıl yazabiliriz ?

1 yanıt

SELECT comment_ID, comment_author, comment_date, comment_content
FROM wp_comments
WHERE comment_approved = 1
ORDER BY comment_date DESC;

Bu sorgu, wp_comments tablosunda onaylanmış (comment_approved = 1) tüm yorumları comment_date sütununa göre en yeni olandan başlayarak listeler. Sorgu sonucunda her yorumun comment_ID, comment_author, comment_date ve comment_content bilgileri alınır.

WordPress veritabanı yapılandırmasına göre wp_comments tablosu adı farklı olabilir. Eğer tablo adı farklı ise, ilgili tablo adını doğru şekilde güncellemeniz gerekecektir.

WordPress'te veritabanı sorgularını yürütmek için $wpdb sınıfını kullanabilirsiniz. İşte wpdb sınıfını kullanarak WordPress yorumlarını listelemek için bir örnek:

global $wpdb;
$comments_table = $wpdb->prefix . 'comments';

$query = "SELECT comment_ID, comment_author, comment_date, comment_content
     FROM $comments_table
     WHERE comment_approved = 1
     ORDER BY comment_date DESC";

$comments = $wpdb->get_results($query);

foreach ($comments as $comment) {
  echo 'Comment ID: ' . $comment->comment_ID . '<br>';
  echo 'Author: ' . $comment->comment_author . '<br>';
  echo 'Date: ' . $comment->comment_date . '<br>';
  echo 'Content: ' . $comment->comment_content . '<br>';
  echo '----------------------------------<br>';
}

Bu örnekte, wpdb sınıfını kullanarak $comments_table değişkenine WordPress yorumlarının tablo adını atıyoruz. Ardından, SQL sorgusunu $query değişkenine tanımlıyoruz. get_results() yöntemini kullanarak sorguyu yürütüyoruz ve sonuçları $comments değişkenine atıyoruz.

Son olarak, $comments değişkenindeki yorumları bir döngü yardımıyla yazdırıyoruz. Her yorumun comment_ID, comment_author, comment_date ve comment_content özelliklerine erişerek ekrana yazdırıyoruz.

Bu örnek, WordPress teması veya eklentisi içinde kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. WordPress'in veritabanı öneki ($wpdb->prefix) ile tablo adının doğru şekilde oluşturulduğundan emin olmalısınız.

WhatsApp ile destek alın!